Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu:Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu:Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Gratis fragt v. køb for min. 399 kr.

Lige nu: Collagen Pro Edition 2 for 1

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Copenhagen Health

1.1 Denne politik omhandler behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Copenhagen Health ApS (“Copenhagen Health”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Copenhagen Health som kunde. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Copenhagen Health, retter henvendelse til Copenhagen Health, eller når du bruger Copenhagen Health hjemmeside, www.CopenhagenHealth.dk (“CopenhagenHealth.dk”).

1.3 Copenhagen Health ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Copenhagen Health kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2.1 Når du besøger CopenhagenHealth.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af CopenhagenHealth.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på CopenhagenHealth.dk, og din IP-adresse.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og CopenhagenHealth.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig bedst muligt som kunde.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på CopenhagenHealth.dk.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på CopenhagenHealth.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Copenhagen Health, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f og vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3 Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, og evt. mobilnummer.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4 Hvis du køber abonnent og bliver Copenhagen Health medlem og foretager køb eller i øvrigt bruger CopenhagenHealth.dk logget ind med din profil behandler vi også dine personoplysninger i henhold til alle gældende regler og love på området.

2.5 Når du besøger Copenhagen Health’ profiler på Sociale Medier, (fx Facebook, Instagram og LinkedIn), behandler Copenhagen Health de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

2.5.1 Formålet med Copenhagen Health’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Copenhagen Health, at besvare henvendelser, at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Copenhagen Health’ profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder hos de relevante udbydere på sociale medier.

3.1 Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger Copenhagen Health Facebook Pixels samt Googles teknologier på CopenhagenHealth.dk for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor CopenhagenHealth.dk. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger CopenhagenHealth.dk, modtager Facebook og Google oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger CopenhagenHealth.dk på. Når Facebook og Google benytter personoplysninger indsamlet på CopenhagenHealth.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder hos dem.

3.2 I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Copenhagen Health, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.3 Når du gennemfører betalingstransaktioner på CopenhagenHealth.dk, sker dette via Copenhagen Health’ PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Bambora payments og Nets. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på CopenhagenHealth.dk, er det kun Copenhagen Health’ PCI certificerede samarbejdspartner Bambora payments og Nets- og ikke Copenhagen Health – som får adgang til dine oplysninger.

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandlet om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@copenhagenhealth.dk Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 4.6 Retten til dataportabilitet 4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve, til at chatte med en online materialist til at være Club Copenhagen Health medlem eller til cookies. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@CopenhagenHealth.dk. Cookie samtykker tilbagekaldes ved at klikke på ’småkagen’ i bunden af venstre hjørne på CopenhagenHealth.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af CopenhagenHealth.dk i henhold til pkt. 2.1, efter du har anmodet Copenhagen Health selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Copenhagen Health i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4 Oplysninger indsamlet om dig som Copenhagen Health medlem jf. punkt 2.4 slettes 30 dage efter du opsiger dit medlemskab hos Copenhagen Health

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7.1 Copenhagen Health ApS, cvr. nr. 40552138 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Copenhagen Health.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Copenhagen Health ApS
Christians Brygge 28
1559 København V

Tlf. 91 19 92 28
E-mail: info@CopenhagenHealth.dk.

8.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på CopenhagenHealth.dk.
9.1 Dette er version 13 af Copenhagen Health persondatapolitik dateret den 25. oktober 2021