Hvad er Collagen DA & KdA

Hvad er Collagen DA & KdA

  • Da er en forkortelse af Dalton
  • kDa er en forkortelse af Kilodalton.

Begge er en massebetegnelse, som bruges indenfor fysik, til at beregne i atomar størrelse.
I princippet betyder det at jo mindre collagen peptiderne er, jo nemmere har de ved at blive optaget i vores blod og tarme, således de kan have en effekt på hudstrukturen og kroppen funktioner, hvor collagenet bruges.

Copenhagens Healths collagenprodukter har en DA/kDa  på ca. 2000 Da eller 2,0 kDa.
Denne størrelse sikrer kroppen og huden de bedste betingelser for optagelse.

Alle kroppe er forskellige, hvorfor resultater også varierer fra person til person. Så derfor anbefaler vi at være tålmodig for at se resultater.

Collagen er ikke et quickfix, og de gode resultater kommer ved et dagligt indtag og hvis indtaget stoppes vender kroppen blot tilbage til udgangspunktet.

Marine Collagen fra Copenhagen Health har en Da på 1500 (kDa 1,5) som er det laveste på markedet. 

Classic Collagen har en Da på 2000 (kDa 2,0) og er ligeledes det laveste på markedet.